Share This Post

Lagar i socialt arbete / Socialt arbete

Lex Sarah -tillämpning av 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS

Denna handbok är ett komplement till ovan nämnda föreskrifter och
allmänna råd. Syftet med handboken är att ge nämnder och enskilda verksamheter stöd i tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah. Handboken bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar