Share This Post

Socialt arbete

Lex Sarah i praktiken

Lex Sarah kan lätt kännas allvarligt och föra tankarna till äldre personer som vanvårdas inom äldreomsorgen. Lex Sarah i praktiken handlar om funktionshinderområdet, vars medarbetare och omfattas av skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risker för sådana. I boken kopplas arbetet med att förebygga missförhållanden till yrkesstolthet, metoder för kvalitetssäkring och utgångspunkten är människorna inom området

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar