Share This Post

Äldre

Levnadsberättelse

Detta häfte innehåller en levnadsberättelse med färdiga rubriker att fylla i. Inledningsvis beskrivs vad en levnadsberättelse är och hur det går till att skriva den. Att skriva en levnadsberättelse är ett sätt för den äldre eller dennes närstående att berätta om betydelsefulla händelser och vad som är viktigt för honom eller henne.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar