Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Leksell Social Ventures

Det privata, ideella och offentliga måste samverka för att vi effektivt ska kunna bekämpa dagens samhällsproblem. Det är det som är målet för Leksell Social Ventures, att driva social innovation och samverkan mellan sektorer, för ett bättre Sverige. LSV ger råd och stöd till kommun, stat och landsting som vill arbeta för större samhällsnytta tillsammans med ideell och privat sektor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar