Share This Post

Äldre / Arkiverade-Poster / Metoder / Okategoriserade

Archived: Led salutogent och få personal och brukare som upplever sammanhang

Känslan av sammanhang definieras av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ofta nämns de också i den ordningen, men med den forskning man gjort så borde ordningen var en annan. Meningsfullhet är det absolut viktigaste för vår upplevelse av sammanhang. Begripligheten kommer därefter och efter dem hanterbarheten. Hur gör man då för att leda en verksamhet så att både personal och brukare kan öka meningsfullheten, begripligheten och hanterbarheten?

Vi kan inte göra livet meningsfullt för någon annan. Men vi kan skapa bättre förutsättningar för en människa att skapa ett meningsfullt liv. Det säger Monica Berglund på Gothia Fortbildnings konferens om att leda salutogent. Hon spetsar till det genom att säga att “det är bättre med lite skit i hörnen är ett rent helvete”. Monica är chef för flera äldreboenden och hon menar att fokus traditionellt hamnat mycket på det vi ska producera, på tider, rutiner och praktiska arbetsuppgifter. Monica menar att omsorgsarbetet inte är målet, utan snarare ett medel för att brukarna ska uppnå välbefinnande. Vi behöver fråga oss vilka vi är till för och anpassa arbetet efter det. När de boendes röst blir viktig i hur arbetet utformas blir arbetet mer meningsfullt både för de boende och för personalen som får vara med om att göra skillnad.

Är det verkligen möjligt att genomföra det här rent ekonomiskt? Talarna under den här dagen är samstämmiga: det finns pengar! Den största utgiftsposten är personalen och den hanteras ofta slarvigt. Att arbeta salutogent är ett sätt att vårda sin personal. Peter Westerlund säger att “det allra viktigaste för att man ska vara stolt och glad för sitt arbete är att man är på en arbetsplats som är framgångsrik och man kan vara stolt över.” Trivsel och medbestämmande är också viktigt, men inte på långa vägar så viktigt som att vara stolt över sitt arbete!

Värdegrunden för verksamheten måste få utrymme i den praktiska verkligheten. Den måste brytas ned till konkreta handlingar. Peter Westlund menar att många verksamheter har alldeles för omfattande värdegrund som blir svår att omfatta och praktisera. Han tycker att äldreomsorgens värdegrund gott kan sammanfattas med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Om man är ledare för en verksamhet är det viktigt att själv leva värdegrunden och att också låta det få konsekvenser när personalen lever eller inte lever värdegrunden. Det är också ett viktigt samtal att ta när en medarbetare inte lever värdegrunden, annars blir värdegrunden meningslös.

Vad handlar det allra viktigaste begreppet meningsfullhet om? Först och främst handlar det om det som är meningsfullt för brukaren förstås. Att ta med sig skidorna till det nya boendet kanske verkar fullständigt meningslöst, men kan vara en mycket viktig för någon. Peter beskriver meningsfullhetens områden som: gemenskap, aktivitet, existentiella samtal och delaktighet. När man måste flytta till ett boende eller andra genomgripande insatser måste göras i mitt liv, då svajar vår upplevelse av sammanhang. Som personal kan jag genom att vara medveten om det underlätta för att känslan av sammanhang så snart som möjligt ska bli starkare.

När man arbetar med äldre, men också med unga svårt sjuka så finns en speciell utmaning. När man vet att döden närmar sig blir livet annorlunda och om vi låter det vara annorlunda så kan den sista tiden få vara fylld av mening, begriplighet och hanterbarhet.

Det finns inga mirakel i arbetet med att vända en verksamhet till en verksamhet fylld av friskfaktorer. Peter beskriver det som ett enormt tungt svänghjul som tar mycket tid och kraft att få i rullning, men när det väl kommit igång så drivs det runt också av sin egen kraft. Det är alltså möjligt att förändra verksamheter i en salutogen riktning även om det känns tungt och svårt i början!

Vill man läs mer kan t ex göra det här:

Om att leda en verksamhet utifrån salutogena principer: Att vända en verksamhet – Från en patogen till en salutogen äldreomsorg av Peter Westerlund

Om ett exempel från äldreomsorgen: Salutogent äldreboende – Om Tre Stiftelsers utvecklingsresa av Monica Berglund.

Om ett exempel från socialtjänsten: Socialtjänst utan retur : ett medborgarperspektiv växer fram av Peter Westlund.

I senaste numret av tidningen Äldreomsorg finns också flera artiklar med anknytning till detta tema.

Allt gott
Kristina

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar