Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Låt staten ta över ansvaret för personlig assistans

Sveriges Kommuner och Landsting vill att staten ska ta över huvudmannaskapet för personlig assistans. Det dubbla huvudmannaskapet medför en onödig och omfattande administration.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar