Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Socialpolitik

Låt inte politikerna svika verksamheten

I debatten om så kallad New Public Management kan det se ut som om valet står mellan ineffektiv offentlig sektor och krass marknadskonkurrens med ytliga mätningar. Men en tredje väg är att politiker tar ansvar för verksamheten – inte sviker den och räknar med att marknaden eller professionerna ordnar det hela, skriver Mats Alvesson.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar