Share This Post

Socialt arbete

Låt inte frivilligarbete bli ett verktyg för nedrustning av den generella välfärden

Det ideella engagemanget är en viktig del av vår demokrati och välfärd. Men vi vill starkt varna för en utveckling där stat, regioner, landsting och kommuner tar över och organiserar det frivilliga arbetet i Sverige. Vi värnar om den generella välfärden och att medborgarna får sina behov av välfärdstjänster tillgodosedda av professionell personal.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar