Share This Post

Integration / Okategoriserade

Låt företag ta större ansvar för nyanländas integration

För att skapa en inkluderande arbetsmarknad där invandrares kompetens tas till vara krävs en effektiv integrationspolitik. Med rätt reformer kan sysselsättningen bland utlandsfödda öka från 63 till 76 procent, och upp till 110 000 fler kan komma i arbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar