Share This Post

Barn och ungdom / Okategoriserade

Låt barnombudsmannen föra enskilda barns talan

Sverige har vid flera tillfällen fått kritik från FN:s barnrättskommitté för brister i efterlevnaden av barnkonventionen. Kommittén rekommenderar att barns individuella klagomål ska kunna utredas. Ett sätt att leva upp till kravet är att stärka Barnombudsmannens roll så att denne, precis som Barn- och elevombudet, kan driva enskildas fall, skriver Lars Arrhenius.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar