Share This Post

Barn och ungdom

Låt barnläkarna ta ansvar för barns psykiska problem

Två barnläkare: Barn- och ungdomspsykiatrin och skolläkarverksamheten bör tas över av barnläkare och till fullo integreras i den barnmedicinska specialiteten. Barn och ungdomar som mår dåligt eller har beteendestörningar får alltför sällan adekvat behandling. Preparat belastade med kraftiga biverkningar förskrivs generöst och patienterna följs inte upp på ett medicinskt tillfredsställande vis. De allmänläkare som behandlar saknar alltför ofta insikter i modern barnpsykiatri. Skolläkare är ofta allmänläkare utan särskild utbildning i barnmedicin. Ska de verkligen få fortsätta ta hand om våra barn som befinner sig i svårigheter? Låt barn och ungdomar få sin egen läkare, som de kan lita på, och inrätta neuropsykiatriska centra vid universitetssjukhusen, skriver Hugo Lagercrantz och Salomon Schulman.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar