Share This Post

_center_content / Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Förebyggande arbete / Psykiatri / Psykisk ohälsa / Självskadebeteende / Suicidalitet

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

En mörk tunnel

En mörk tunnel. Foto Sara Axelsson.

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i samma åldersgrupp. Nu har Landstinget i Värmland fått i uppdrag att samordna länets arbete för att halvera antalet suicid.

Arbetsgruppen, som leds av en regional samordnare, har tagit fram en handlingsplan som ska gälla fram till december år 2019. Målet är att ha halverat antalet suicid år 2020 jämfört med år 2015 då 40 personer i Värmland begick självmord. I genomsnitt sker ungefär 350 försök till självmord i regionen. Erfarenheten visar att personer som försökt ta sitt liv men misslyckats varit osäkra ända in i det sista om de verkligen ville avsluta sitt liv. Oftast har de faktiskt velat fortsätta leva.

Enligt Folkhälsomyndigheten är medelålders och äldre män den störta riskgruppen. Även ensamkommande ungdomar som inte får stanna kvar i Sverige och Hbtq-personer tillhör gruppen med ökad suicidrisk. Man ser också en stark koppling mellan personer med psykisk ohälsa eller missbruk och självmord.

Arbetssättet med självmordsförebyggande arbete ska enligt handlingsplanen ske genom samverkan mellan flera olika parter varav landstinget och kommunerna är de största aktörerna. Övriga samverkansaktörer är Polismyndigheten, Region Värmland, Räddningstjänsten, Svenska Kyrkan och de ideella organisationerna Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes död (SPES) och Suicid Zero.

Ett viktigt verktyg för samordnade insatser är ”Samordnad individuell plan” (SIP), där individens planering står i fokus. Denna plan ska enligt lag upprättas när en person behöver insatser från flera parter. Behovet kan initieras av individen själv eller andra aktörer men ansvaret på upprättande och uppföljning ligger hos öppenvården och/eller kommunen.

2015 beslutade Landstinget i Värmland om en nollvision för självmord i regionen. Ett viktigt budskap i handlingsplanen att våga prata om självmord och psykisk ohälsa. Det finns alltid ett bättre alternativ än att begå självmord!

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Sara Axelsson

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar