Share This Post

Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

Lång väntan för sjuk som överklagar

Den som överklagar beslut om sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning får vänta orimligt länge på avgörande, enligt Riksrevisionen. I fjol var väntetiden i snitt elva månader, och varierade dessutom stort över landet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar