Share This Post

_center_content / Socialförsäkringssystemet / Socialpolitik / Socialt arbete och hälsa

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i läkemedelsförsäljningen. Det görs också en bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna. I rapporten förutspår vi att totalkostnaden för läkemedel kommer fortsätta öka under de närmaste åren.

Sammanfattning

Totalkostnaden för läkemedel bedöms fortsätta öka under prognosperioden, med 4,8 procent under 2017 och 5 procent under 2018. Det är främst kostnaderna för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel som förväntas fortsätta öka, medan kostnaderna för smittskyddsläkemedel förväntas sjunka. Kostnaderna för läkemedel inom förmånen förväntas öka från 22,1 miljarder kronor år 2016 till 26,8 miljarder kronor år 2019.

Ni hittar rapporten här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-4-25

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar