Share This Post

Socialt arbete och hälsa

Läkartidningen

Läkartidningen är en medicinsk och läkarfacklig tidning som innehåller många olika artiklar, flera med en social ansats. Som ickeprenuemrant kan man söka i registren, men inte läsa hela artiklarna. Senaste numret finns dock att läsa på hemsidan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar