Share This Post

Ekonomi

Läkare protesterar mot försäkringskassans handläggning

Nekad sjukpeng gör de sjuka ännu sjukare. När försäkringskassan ifrågasätter rätten till sjukersättning trots läkares utlåtande spär sådana beslut ofta på de sjukas problem. Underlaget för försäkringskassans handläggare hämtas ofta från annat håll än den läkare som skrev ut sjukintyget från början. Detta skapar frustration hos de sjuka och merarbete hos läkare och myndigheter. Dessutom är det oacceptabelt att sjukersättning kan nekas retroaktivt. Det skriver Björn Taubert, husläkare och specialist i allmänmedicin.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar