Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera.

– Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss – Värdigt liv i äldreomsorgen. En nationell värdegrund inom äldreomsorgen föreslås och lokala värdighetsgarantier ska uppmuntras. De äldre får mer att säga till om. Det här innebär viktiga steg i regeringens pågående omställning av äldrepolitiken. Från en systempolitik där politiker har styrt över huvudet på de äldre till en politik som sätter den enskilde äldre personen i centrum. Sverige är nu på väg mot en både värdigare och tryggare äldreomsorg, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av att regeringen har fattat beslut om lagrådsremissen Ett värdigt liv i äldreomsorgen, med mera.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar