Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Lagrådsremiss: Personlig assistans – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS. Två viktiga delar i förslagen är att barnperspektivet i LSS stärks och att en försöksverksamhet kring daglig verksamhet för personer med psykiska funktionshinder ska genomföras. Detta säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar