Share This Post

Barn och ungdom / Lagar i socialt arbete

”Lagförslag kan ge fler övergrepp”

“En ny lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga bereds för närvarande inom social­departementet. Många av ­förslagen är välkomna. Men i andra delar är lagförslaget problematiskt och riskerar leda till nya övergrepp mot barn och familjer i utsatthet”, skriver professor Johanna Schiratzki.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar