Share This Post

Adoptioner / Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Lagändringar gällande internationella adoptioner

Regeringen lämnar förslag till Riksdagen med syfte att stärka barnets rätt i adoptionsprocessen. Det handlar om fler och tydligare förutsättningar för att en sammanslutning skall få auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling. En ny myndighet med ansvar för internationella adoptionsfrågor skall bildas. Förslag på förändringar när det gäller socialnämnedens utredning opch medgivande finns också med.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar