Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Lagändring ökar polisens insyn

Till våren kommer regeringen att lägga fram förslag om ändring av sekretesslagen. Polisen och andra myndigheter vill få större möjlighet att bryta sekretess för att effektivare bekämpa grov kriminalitet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar