Share This Post

Arbetslöshet / Okategoriserade

Låga incitament till arbete en fattigdomsfälla

REPLIK. Roland Paulsen skriver att grundidén i svensk arbetsmarknadspolitik är att de arbetslösa ska ”tvingas till olika aktiviteter för att sporras till att ta vilket jobb som helst”. Författaren menar att det ska vara frivilligt att delta i åtgärder för långtidsarbetslösa. Anmärkningsvärt nog föreslår Paulsen också att direkta incitament ska skapas för att de som står utan jobb inte ska engagera sig på arbetsmarknaden, skriver Nima Sanandaji.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar