Share This Post

Socialt arbete

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Information till allmänheten om LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Här finns information om vilka lagen gäller för, vilka insatser som kan beviljas, hur man kan överklaga mm.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar