Share This Post

Okategoriserade

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

I denna lag finns särskilda bestämmelser om handläggning hos
polis, åklagare och domstol av mål och ärenden om brott där den misstänkte inte har fyllt tjugoett år

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar