Share This Post

Bostad / Missbruksvård / Okategoriserade

Kvinnors rätt till trygghet och boende

Vilket stöd behöver våldsutsatta kvinnor med eget missbruk för att lämna missbruket och påbörja en återhämtningsprocess? Projektet har genomförts av Vägen Ut kooperativen och Sociala resursförvaltningen i Göteborgs Stad. Det har utvärderats av professor Ulla Carin Hedin, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar