Share This Post

Arbetsmarknad / Hälsa i arbetslivet / SocialNätet-Arkiv / Stress och utbrändhet

Kvinnors arbetsmiljö betydligt sämre än mäns

Som ett led i arbetet med att ta reda på varför kvinnor oftare är sjukskrivna än män har Arbetsmiljöverket jämfört arbetsmiljön i två kommunala verksamheter – den kvinnodominerade hemtjänsten och den mansdominerade tekniska förvaltningen, som sköter parker, fastigheter och gator. Kvinnor i hemtjänsten har stora problem med sin arbetsmiljö. Den är betydligt sämre än för de kommunanställda män som sköter till exempel vägar och snöröjning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar