Share This Post

Fulltextmaterial / Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

Kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående

Socialstyrelsen föreslår att ett system för dödsfallsutredningar införs i en särskild lag. Dödsfallsutredningarna ska resultera i åtgärder som förebygger att kvinnor utsätts för brott av närstående. De ska klarlägga förhållanden och åtgärder; inte ge upphov till förmodanden om skuld eller ansvar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar