Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Kvinnor mest utsatta  i psykvården

Tvångsåtgärder som bältesläggning, isolering och tvångsinjektioner användes över 9.000 gånger inom den slutna psykiatrin förra året, visar nya siffror. Unga kvinnor är den grupp som spänns fast mest.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar