Share This Post

Förebyggande arbete

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel. Som beroendeframkallande medel räknar vi narkotika och vissa läkemedel.

KSAN vill medverka till en samhällsmiljö utan skador och missbruk. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet inom dessa ämnesområden.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar