Share This Post

Socialt arbete

Kvinnojourer är inte tillräckligt professionella

Regeringen satsade under förra mandatperioden över en miljard kronor på att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Som ett led i satsningen avsatte regeringen drygt 109 miljoner kronor per år till att förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor. Då Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni anser att kvinnojourerna är ett ovärderligt stöd till utsatta kvinnor, har stora delar av summorna haft jourerna som slutmål.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar