Share This Post

Invandrarkvinnor

Kvinnlig könsstympning

Detta är ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård om kvinnlig könsstympning, utgivet av Socialstyrelsen. Avsikten är att ge möjlighet att fördjupa sina kunskaper om kvinnlig könsstympning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar