Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Kvinna med handikapp utan hjälp

Dagens Nyheter rapporterar att funktionshindrade kvinnor som utsätts för våld och övergrepp inte får den hjälp de behöver. Deras berättelser tas inte på allvar och ofta skuldbelägger de sig själva.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar