Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Kvalitetsutveckling inom individ- och familjeomsorgen

Beskriver ett 40-tal pågående och avslutade kvalitetsutvecklingsprojekt inom individ- och familjeomsorgen. Den centrala frågan är hur socialtjänstlagens allmänna krav omsätts i praktiken.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar