Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Placerade barn

Kvalitet viktigast när ungdomshemmen granskas

Det är en mycket kraftig åtgärd att placera barn och ungdomar i ett HVB-hem, även om det är helt nödvändigt i de individuella fallen. Därför är det extra viktigt att all erfarenhet, kunskap och engagemang som står till buds tas till vara för att vården där ska bli ännu bättre.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar