Share This Post

Funktionshinder

Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på vilka förbättringar som bör göras när det gäller utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar