Share This Post

Äldre / Socialt arbete

Kvalitet i äldreomsorg är beroende av insiktsfullt ledarskap

“I förra veckan hade utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg ”Kick-off”, ett första gemensamt möte för sakkunniga och experter. Jag deltar från Vision och det gör jag med lite extra fokus på hur äldreomsorgens verksamheter bör ledas – ett perspektiv som finns med men som kunde berörts mer i direktivet”, skriver Jonas Karlsson i Visionbloggen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar