Share This Post

Socialt arbete

Kvalitet eller rättvisa blir vårt val i vården

När inkomsterna stiger i utvecklade länder ökar efterfrågan betydligt mer för personliga tjänster än för konsumtionsvaror i allmänhet. Det gäller inte minst skola, vård och omsorg – så kallade humantjänster (enligt en allt vanligare internationell beteckning). Med andra ord, i samhällen med höga inkomster finns det stor betalningsvilja för sådana tjänster. Men trots detta har det visat sig allt svårare att finansiera dem.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar