Share This Post

Försörjningsstöd / Socialt arbete

Kvalificerat yrke som förtjänar höjd status

När jag nyligen påbörjade min tjänst som chef för sektionen Vård och socialtjänst på SKL fick jag till min stora glädje veta att förbundet höll på att göra en kartläggning av utvecklingsbehov inom området ekonomiskt bistånd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar