Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Kuratorer kan få legitimation

Regeringen ska undersöka möjligheterna för bland annat kuratorer att få legitimation. Bakgrunden till att regeringen nu tillsätter ytterligare en legitimeringsutredning är den anser att förändringar inom hälso- och sjukvårdens organisation, bland annat i gränsdragningen till äldreomsorgen, kräver att de olika yrkesgruppernas roller och ansvarsområden ses över.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar