Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Kunskapsutveckling på långfredagen

Man skulle kunna tänka sig att det skulle vara svårt att ha en blogg på temat “kunskapsutveckling i socialtjänsten”. Eller i vilket fall, att det inte skulle dyka upp särskilt många tankar på just det temat under långfredagen..

Fel, fel, fel.

För när man tror att man tagit köket i besittning för att fixa maten till kvällens middag med grannarna kommer dottern och vill diskutera sitt projektarbete på temat “Offrens historia”. Och dottern har valt – på alldeles egen hand, jag lovar! – att skriva om hur det går för barn som placerats i fosterhem …

Så det blir till att kolla vilka böcker jag har hemma. Bland annat hittar jag Bo Vinnerljungs översikt i Social rapport 2006. Hans avslutande ord lyder så här:

“[Utfallen] av familjehems- och institutionsvård av tonåringar med beteendeproblem [är] så dystra att de aktualiserar en grundläggande fråga: i vilken utsträckning har vården … en gynnsam, neutral eller en skadlig påverkan på barnens utveckling? Svaret kan endast ges av utvärderingsstudier av hög kvalitet.”

Martin Börjeson

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar