Share This Post

Migration / Psykiatri

Kunskapsstöd för att uppmärksamma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för att uppmärksamma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter. Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd för personalen inom primärvården.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar