Share This Post

Fulltextmaterial / Om olika tillstånd / Stress och utbrändhet

Kunskapssammanställning om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom orsakas av att individen levt under långdragen stressbelastning minst sex månader
utan tillräcklig återhämtning. Huvudsymptomen är trötthet och utmattning, men kognitiva
störningar och olika kroppsliga symptom är också vanliga. Denna kunskapssammanställning är gjord av Institutet för stressmedicin.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar