Share This Post

Ätstörningar / Ätstörningar

Kunskapscentrum för ätstörningar

KÄTS står för Kunskapscentrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar. Detta gör vi genom att aktivt söka ny kunskap och sprida information om ätstörningar. Våra satsningar sker genom bland annat utbildning om ätstörningar som riktas såväl till personalgrupper som till patienter och deras anhöriga. Vi arbetar även med förbättrad kvalitetssäkring av ätstörningsvården samt på implementering och utveckling av nya behandlingsmetoder. Här på vår hemsida hoppas vi att du kommer att hitta svar på dina frågor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar