Share This Post

Kriminalitet

Kunskapsbrist om sexuella övergrepp

VÅLDTÄKT Den senaste tidens våldtäktsdebatt har visat att det finns stora kunskapsluckor och förlegade attityder kvar när det gäller sexuella övergrepp. Bristande hantering av våldtäktsärenden signalerar att samhället inte tar sexuella övergrepp på allvar, skriver Gun Heimer, föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar