Share This Post

Barn och ungdom / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Kunskaper kartläggs om flickor med psykiska störningar

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att i samråd med Socialstyrelsen analysera och kartlägga kunskaperna om flickor med vissa psykiska störningar, särskilt avseende ADHD.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar