Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Kunskap till praktik – utveckling av missbruks- och beroendevården

På SKLs sida Kunskap till praktik hittar du nu bland annat följande rubriker: Utveckla vården för kvinnor med missbruks- och beroendeproblem! Ny skrift – hur pratar man med klienten om missbruk och föräldraskap? Har du koll på de sju framgångskriterierna för stöd till utsatta barn? Genusperspektiv i behandlingsarbete. Från ord till handling – vad kännetecknar en lyckad implementering?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar