Share This Post

Brukarinflytande / Fulltextmaterial / Socialt arbete

Kund, brukare, klient, medborgare? – Om intressen och inflytande i socialtjänsten

I årets Socialtjänstforum inbjöds socialarbetare, politiker och forskare till en dialog kring vikten av att brukarnas erfarenheter och åsikter tas tillvara, men också de svårigheter som är förknippade med detta. Vid konferensen diskuterades frågor som organiserad brukarmedverkan och den enskildes möjligheter till inflytande i sin vardag, men också frågor om hur genus och etnicitet spelar roll i de sammanhangen. Samtalen rörde också särskilda gruppers villkor och vems röst som kommer till tals.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar