Share This Post

Kriminalitet / Migration

Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet

Mauricio Rojas avslöjar ny Brå-rapport: Förhållandena i Sverige kan inte förklara skillnaderna mellan olika invandrargrupper. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar