Share This Post

Metoder

Krisberedskap inom hälso- och sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socialtjänst

Socialstyrelsen arbetar med krisberedskap inom hälso- och sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socialtjänst samt deltar i internationellt arbete på området. På de här sidorna finns främst information om vårt arbete inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Pandemiplanering och andra smittskyddsrelaterade beredskapsfrågor hittar du på smittskyddssidorna, och på hälsoskyddssidorna finns information som rör kommunernas hälsoskyddstillsyn.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar