Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Brottsoffer / Metoder / Sex och samlevnad / Socialt arbete

Krisbemötande för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt

Boken är en konkret vägledning om ett tvärprofessionellt bemötande i samband med att en tonåring kommer till sjukvården efter att ha utsatts för våldtäkt. Den innehåller också en beskrivning av hur man kan arbeta med att ge ungdomar stöd i grupp för de som behöver fortsatt stöd utöver det första bemötandet. Boken innehåller en verktygslåda som ger exempel på frågor och aktiviteter som behandlaren kan använda sig av i krissamtalen.
Boken kan rekommenderas till alla som i sitt arbete möter ungdomar som utsatts för allvarliga sexualbrott men också som ett stöd och hjälpmedel för behandlare runt om landet som planerar att starta ett strukturerat program för krisbemötande och krisgrupp.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar